Výpočet příjmu kryptoměn: jak vypočítat zisk / ztrátu?

27.08.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 16 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
10 000 Kč - 166 000 Kč
termíny: 1 rok
úroková sazba: 0.05%
První půjčka:
1 000 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%

Obchodování s kryptoměnami nabízí dobře vzdělaným investorům příležitost dosáhnout vysokého zisku. Může to ale být také velice riskantní a investoři musejí zůstávat na pozoru. Koneckonců selhání nebo úspěch se měří podle zisků a ztrát na jejich trzích.

Je velmi podstatné, aby měl obchodník vizi o svých cílech a číslech, kterých by rád dosáhl, protože to může napřímo ovlivnit vyváženost marže, kterou má na svém obchodním účtu.

Realizované a nerealizované ztráty nebo zisky

Každý takový obchod s kryptoměnami je označen jako obchod v reálném čase. Výsledek výpočtu tzv. „mark to market“ ukazuje nerealizovaný výnos a ztrátu v obchodě. Pojem „nerealizovaný“ poukazuje na to, že obchody jsou stále otevřené a můžou být kdykoliv uzavřené.

Hodnoty „mark to market“ jsou takové hodnoty, za které je možné obchody v daný moment uzavřít. Při tzv. dlouhé pozici „mark to market“ obvykle představuje ceny, za které můžeme prodávat. V případě krátké pozice jde o ceny, za které můžeme nakupovat, abychom uzavřeli daný obchod.

Dokud nebude taková pozice uzavřena, zůstane zisk a ztráta nerealizovaná. Zisky nebo ztráty (takzvaný P&L) se realizují, právě když uzavřeme pozici. V případě zisků se marže navyšují a v případě ztrát se ponižují.

Celkové bilance zůstatků na účtech se budou pokaždé rovnat součtu počátečních maržových vkladů, realizovaných P&L a nerealizovaných hodnot zisků a ztrát. Vzhledem k faktu, že nerealizované výkazy zisků a ztrát jsou nazývány jako tržní, zůstávají kvůli tomu kolísavé, protože ceny investic se neustále mění. A to je také důvod, proč se neustále mění i rovnováha marže.

Výpočet zisku a ztráty (P&L)

Takový výpočet zisků a ztrát je vcelku jednoduchý. Chceme-li vypočítat zisk a ztrátu, potřebujeme znát jak velká je pozice a počet takzvaných „pips“, o které se posunula cena. Reálné zisky nebo ztráty se pak rovnají velikostem pozic vynásobené pohyby pipu.

Například:

100 000 GDP/USD – jedná se o pozici

Cena se změnila z 1,6245 GDP/USD na 1,6265, tedy o 20 pipů.

Pohyb 20 pipů dělá 200USD (100 000 x 0,0020)

Abyste zjistili, zda se jedná o ziskový nebo ztrátový obchod, musíte určit, jestli se jedná o obchod v krátké nebo dlouhé pozici.

Tzv. Dlouhá pozice: – za předpokladu, že se cena navýší, jedná se o zisk a za předpokladu, že se cena sníží, bude se jednat o ztrátu.

Tzv. Krátká pozice: – za předpokladu, že se cena navýší, bude se jednat o ztrátu a za předpokladu, že se cena navýší, bude se jednat o zisk.

Měna kotace

Další aspekt zisků a ztrát je denominace měny. V ukázce výše jsou hodnoty denominovány v měně dolar, to ale není za všech okolností pravidlem.

V ukázce výše je GDB/USD dán jako počet dolarů za GDP, kde GDP je měnou základní a USD je měnou kotace. Jeden GDP stojí tedy 1,6245 dolarů. Za předpokladu, že se v tomto případě cena mění, bude se jednat o navýšení nebo ponížení hodnoty dolarů. Dle ukázky výše, má jeden pip hodnotu 10 dolarů a zisky nebo ztráty budou také v dolarech. Jako obecné pravidlo se dá říci, že zisk a ztráta se vyjadřují v měně kotace, to znamená, že pokud to nebude v USD, budeme muset na tuto měnu převádět.

Jakmile budete mít hodnoty zisků a ztrát, můžeme tyto hodnoty použít pro výpočet zůstatků rozpětí na obchodních účtech. Tyto propočty marží jsou většinou uváděny v dolarech.

Závěrem

Výše uvedené postupy nemusíte počítat takto samostatně, jelikož téměř každý účet umí automaticky počítat hodnoty zisků a ztrát pro každý Váš obchod. Je ale velice podstatné, těmto postupům výpočtu rozumět. Dobré porozumění tomu, jak moc kapitálu je v každém obchodě, napomáhá spravovat možná rizika a popřípadě se jim efektivně vyhnout.

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 16 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
10 000 Kč - 166 000 Kč
termíny: 1 rok
úroková sazba: 0.05%
První půjčka:
1 000 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.