Budoucnost a perspektivy bankovního systému

Budoucnost a perspektivy bankovního systému

17.12.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
1 000 Kč - 16 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
1 000 Kč - 7 000 Kč
termíny: 5 dnů - 3 m.
úroková sazba: 0.9%

Bez ohledu na složitost ekonomické situace, banky zůstávají mezi vysoce technologickými organizacemi. Navíc koncept “vysoké technologie” zde platí nejen pro IT, ale i pro byznys-technologie. Vedoucí banky mají v těchto oblastech užitečné zkušenosti a zajímavé myšlenky, které dávají představu o tom, jak bude bankovní podnik v dohledné budoucnosti vybudován.

Nová specifika bankovního systému a klientská péče

Pro každou společnost působící v segmentu B2C, včetně bank, je aktuální otázka zachování loajality a vytváření pozitivního postoje vůči klientům. Čím lépe se klient chová k bance, tím dřív bude poslouchat doporučení manažera/konzultanta ohledně získání konkrétního produktu a tím méně bude pravděpodobně hledat podobné služby u jiných bank. Tym cílům slouží personalizaci vztahů se zákazníky a mnoho bank postupují tímto směrem.

Ideální situace je, když se banka stává důvěryhodným partnerem a poradcem pro klienta, ale dosáhnutí toho ještě daleko. Ve většině případů je personalizace omezena na volání podle jména, připomenutí připomínkami nebo oznámení (o zůstanků účtů, platebních podmínkách apod.), i nabídky produktů a služeb zaměřených na široké cílové skupiny klientů.

Co znamená personalizace?

Co znamena personalizace?

Personalizace v pravém smyslu slova je vytvoření jedinečných vět zaměřených na konkrétní osobu a založené na analýze jejích jedinečných vlastností. Jedná se o sociální charakteristiky (pohlaví, věk, rodinný stav, místa pobytu a práce apod.) A také profily sociálního chování (sortiment získaných zboží a služeb, množství prodejen) a frekvence pohybu (cestování do zahraničí, nebo v tuzemsku) aj.


Čtěte také: Krátky slovník často užívaných ekonomických pojmů


Nové metody spolupraci bank s klienty

Novу metody spolupraci bank s klienty

Veškeré tyto informace, zpravidla jsou k dispozici bank, může ji získat od partnerských společností. Poskytují se informace o historii vztahu klienta s bankou a jejich současném stavu. Po analýze všech informací je možné s vysokou přesností stanovit, které bankovní produkty budou pro klienta zajímavé a užitečné, ať už bude vhodné nabídnout zvláštní podmínky (příznivá úroková sazba, bonusy) a současně pojistit proti rizikům, jako je například nesplacení dluhů. Dobré se uvedl princip personálních bonusů (ceny, dárky), například vstupenky na filmovou premiéru nebo vstupenky na návštěvu výstavy, salonu, fitness centrumu apod. Bankovní náklady jsou v tomto případě malé a mají za následek zvýšení loajality zákaznické preference.

Konkurenční převahou pro banku je nejen personalizace nabídek, ale i kanál a způsob výměny informací mezi zákazníky a bankou. Z banky klient čeká na jednoduchost a komfort interakce. Opravdu většina zákazníků očekává jednoduchou a plnou komunikaci s bankou prostřednictvím digitálních kanálů. Proto banky na dnešek jsou zaměření na rozvoj digitálních kanálů, které jsou snadno použitelné a rychlejší, hlavně okamžitě, reagující na požadavky.

Chatové boty jsou naše vše?

Chatove boty jsou nase vse?

K tomu jsou pohodlné messengery a chaty, vestavěné na webové stránky a mobilní aplikace. Mohou výrazně přispět k efektivitě odpovědí na otázky zákazníků a významnou část pracovní zátěže call-centru a konzultantů. Slibným směrem jsou chatové boty používající umělou inteligenci, která nejen reprodukuje typické odpovědi, které dává osoba do automatizovaného systému, ale také provádí interaktivní dialog s klientem a nezávisle generuje odpovědi na základě dat z různých zdrojů.

Při zavádění takových komunikačních nástrojů se zákazníky je důležité najít optimální hranici mezi automatizací a ručním zpracováním požadavků. V současné době nejsou chatové boty tak dokonalé, že odpovídají na jakoukoli otázku. V složitých případech bylo by možné rychle předat otázku kompetentnímu specialistovi.

Samozřejmě, analýza obrovského množství informací potřebných k vyřešení těchto problémů nelze provést ručně. Požadovaná technologie Data Mining, strojové učení a umělá inteligence.

Identifikace hlas

Identifikace hlasu

Celá řáda bank v Západní Evropě uplatňuje principy technologie identifikace hlasů nebo tzv. technologie vzdálené identifikace což stalo ještě jedním z technických trendů bankovního sektoru. Z jedné strany zjednodušuje život klienta, ale z druhou poskytuje nový úroveň ochrany, neboť je mnohem těžší vytvořit biometrické údaje než získat/ukrást heslo nebo PIN kód. Řada velkých bank na Západě již úspěšně uplatnila dálkovou identifikaci pomocí otisku prstu, sítnice, obličeje a hlasu.

Umělá inteligence důvěřuj ale ověřuj

Umela inteligence duveruj ale overuj

Vytvoření personalizovaných nabídek, automatizovaná podpora interaktivního dialogu s klientem, rozpoznání tváře jsou nemožné bez strojového učení a umělé inteligence.

Samozřejmě umělá inteligence není novou tendencí, spíš problém je v tom, že je nedostatek odborníků v oblasti výzkumu dat totiž je překážkou širšího zavádění strojového učení a umělé inteligence do praxe.

Data Scientist je specialistou který rozumí,jak používat matematické algoritmy k vyřešení konkrétního obchodního problému. Školení takových odborníků je jedním z nejnaléhavějších úkolů univerzit a některých komerčních struktur jaké jsou v poslední době začínají jim učit.

Vedoucí banky také přispívají k tomuto procesu organizováním laboratoří, školicích institucí atd. Jak se objeví takoví odborníci, uvidíme širší a produktivnější využití strojních učebních technologií a umělé inteligence.


Čtěte také: Umělá inteligence: hrozba nebo záchrana lidstva?


Banka jako byznys model v tyrkysových tónech

Banka jako byznys model v tyrkysovych tonech

Bankovní systém je především souhrn různých typů národních a soukromých bank a finančních instituce jaké činí podle určitého finančního a kreditního mechanismu.

Bankovní systém docela spočívá na takových principech:

  • legislativní normy (určující statut úvěrové instituce, seznam operací, které provádějí);
  • vnitřní pravidla transakce (zajištění provádění právních předpisů a ochrana zájmů vkladatelů, zákazníků bank, vlastní zájmy, metodická podpora);
  • výstavba účetnictví, reportování, analytická databáze (zpracování počítačových dat, řízení bank založená na moderních komunikačních systémech);
  • struktura vedení banky.

Bez ohledu na výše uvedené, na dnešní den uvidíme tendence jak banky se častěji stávají na cestu rozšíření (extenzivního) způsobu jak vlastních služeb také účastí v různých sociálních projektech jaké mohou přitáhnout nové klienty.

Ale nejsou to všechno. Vzápětí za zavedení IT banky začínají testovat zpusoby nových konkurenčních možnosti také v rovině byznys triků a technologií.

V současné době nepříliš mnoho lidí obeznámeni s pojetím “tyrkysové organizace”, ale lze očekávat, že docela brzy tento termín bude široce známý. Diky knize Frederica Lalu “Reinventing organizations” objevil se tento termin. V podstatě jde o rozšíření zásad společnosti Agile na rovině řízení podnikem celkem.

Agile se původně objevil jako soubor přístupů k vývoji softwaru. Je založen na principu týmové práce, zapojení každého zaměstnance do procesu řešení společného úkolu, nedostatek formalismu, rychlost a pružnost reagovat na změny v nynější situaci. Nyní se filozofie Agile stává základem byznys-kultury velkých společností.

Bankovni system.

Týmy sdružené kolem jednoho byznys-cíle jsou spojené do kmenu (tribe). Každý kmen má kurátora v osobě člena bankovní rady. Namísto provádění dlouhodobých projektů pracují týmy v omezených intervalech (sprints).

Po uplynutí této doby se k produktu nebo službě přidá nová funkce. Pro synchronizaci pracovního postupu během sprintů jsou prováděny určité postupy (například ve formě krátkých schůzek), během kterých jsou upravují nynější plány.

Záč velkým organizacím a bankam takové programy?

Za prvé, aby došlo k určité úrovně flexibility potřebné k tomu, aby bylo možné soutěžit nejen se stejnými konkurenty, ale i také s malými začínajícími startup-organizacemi schopnými rychle vytvářet a obnovovat digitální služby v reakci na požadavky trhu.

Důsledkem toho je možné si všimnout jak banky začali aktivně pohybovat k mikrofinančním organizacím na základě uplatnění jejich principu práce a technologie rychlosti. Jestliže před několika let nebankovní organizace byly konkurenty bank, teď banky lobbují své mikrofinanční organizace nebo služby.

Bez ohledu na to, že blockchain a kryptoměny se staly opravdu hrozbou existování bank a bankovního systému, poslední převzaly některé mechanismy transakce a také přímo začali investovat do blockchain projektů finanční prostředky. Příkladem toho slouží lobování projektu EUROS, spolupráce s XRP aj.

Závěr

Je možné říct o tom, že krize bankovního systému je mytus, protože na dnešní den banky se více podobné na nějaké velké korporace s rozšiřujícím trhem a poskytováním služeb. Novinky IT a uměle inteligence radějí provadi u sebe aby mohli konkurovat jak mezi banky tak i novými hybridními finančními organizacemi.


Čtěte také: Finanční džihád. Jak Islámské bankovnictví vybojuje Západní Evropu

Lepší nabídky

První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
1 000 Kč - 16 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
1 000 Kč - 7 000 Kč
termíny: 5 dnů - 3 m.
úroková sazba: 0.9%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím