Byt k pronajmutí, kolik a za co platit

Byt k pronajmutí, kolik a za co platit

26.03.2019

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 7 000 Kč
termíny: 5 dnů - 3 m.
úroková sazba: 0.9%
První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.1%
První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%

Bezesporu každý chce získávat pasivní příjem, nejlepší cesta k tomu účelu - příjem z pronájmu nemovitosti. Ale před realizací toho snu třeb samo sebou přesně si pochopit jak, kdy a kolik musíte platit daní z příjmu. Před vysvětlením této informace chceme zde uvést neméně důležitou informace, již spojená s pronájmem bytu.

Co je pronájem

Co je pronajem

Zajímavé je to, že slovo “pronájem” není definováno v právních předpisech, ale v praxi často se setkáváme s tím pojmem.

Pronájem, jak se píší ve wikipedii to je zvláštní typ závazku jaký vzniká uzavřením smlouvy. Podle takové smlouvy osoba jež si pronajímá něco, je povinná zaplatit přesnou částku za přesnou a fixovanou dobu používání určité nemovitosti.

Timto zpusobem je tvořen proces vzájemných vztahů s mezi tím kdo si něco pronajímá a tím kdo poskytuje něco pro použití.

Z ekonomického hlediska každý si očekává nějaký “statek” ale každý nemusí si zapomenout na daně.


Čtěte také: Invalidní důchodci, jejich typy a důchod


Co musí obsahovat smlouva o pronajmu nemovitosti

Co musi obsahovat smlouva o pronajmu nemovitosti

Pro každého taková smlouva je zapotřebí, neboť povinna obsazovat všechny podmínky použití nemovitosti. Takové smlouvy povinni obsahovat:

 • užívací právo z pronajímatele na nájemce;
 • musí jít o individuálně určené věci;
 • pokud jedná o nájem nemovitosti na dobu neurčitou, tak musí tam být obsažena dočastnost smluvního vztahu;
 • nájemce povinen vrátit pronajatý majetek včas a ve stejném stavu.

Mnohem specifičtější jsou smlouvy jež obsahují specifiku využívaní současti majetku. O tom platí hodně zákonů ČR.

Co s daní?

Co s dani?

Je mnohem zjevně, že v každé takové smlouvě musí být uvedena cena obsahující daně. Především to bude třeba pro najimatele nemovitosti.

Podle zákonů České republiky jsou různé pochopení pojmu pronajatého majetku ohledně jeho použití apod. Proto zde uvádíme různé daňové vymezení příjmu z pronajmu.

Především je mnohem logicky hledat určení příjmů fyzických osob z pronajmu nemovitosti, hlavně jde o příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Podle § 7 ZDP, to jen ve dvou případech:

 1. když poplatník má příslušné živnostenské oprávnění;
 2. pokud pronajímaný majetek je zahrnutý do obchodního majetku pro účely svého podnikání.

Je třeba pro sebe určit jakým způsobem platit daně bude snadnější. Existuje dva způsoby:

 1. výdaje můžete uplatnit ve skutečné výši;
 2. paušálem, tedy procentem z příjmů z pronájmu (30 % z příjmu od nemovitosti ročně).

Pozor! Pokud uplatníte v řádném daňovém přiznání daňové výdaje procentem z příjmů, tehdy nelze v případném dodatečném daňovém přiznání změnit způsob uplatnění nákladů.

Naopak, je možné přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje.

Zvlaštnosti

 • Jestli máte příjmy z pronájmu jako fyzická osoba, tak z těchto příjmů neplatíte sociální ani zdravotní pojištění.
 • Pokud nemáte zaměstnání na pracovní smlouvu, a taky nejste student, musíte si jako OBZP platit zdravotní pojištění. V tomto roce to 1 803 Kč.

Příklady příjmu z pronajmu

Priklady prijmu z pronajmu

 • Pokud jste zaměstnanec a máte stabilní měsíční příjem z pronájmu nemovitosti. Například při příjmu 40 000 Kč. a dostal si zisk ve výši 100 000 Kč. Zaplatit paušálem od 100 000 Kč. - 30 000 Kč. = 70 000 Kč. Vypočtená roční daň z příjmu je tedy 10 500 korun (70 000 korun x 15 procent).
 • Pokud jste v důchodu, například máte roční daňový základ 120 000 Kč. Například, kromě starobního důchodu žádné zdanitelné příjmy nemáte. Roční důchody do částky 439 200 Kč. za rok jsou od daně z příjmu osvobozeny. Ovšem, do daňového přiznání uvedete tedy příjem a výdaj z pronájmu. Pro daňový základ ve výši 120 000 Kč uplatnite daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun.
 • Pokud získávate vysoké příjmy z pronájmu ve výši 1 200 000 Kč. Ale pokud výdaje jsou nízké, zaplatite paušálem 300 000 Kč.

Závěr

Investice do nemovitosti to je dobře, ale musíme si pamatovat, že s příjmem z pronájmu jsou spojeny i daňové povinnosti a je potřeba jej uvést do daňového přiznání.


Čtěte také: Nejlepší banky v Česku

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 7 000 Kč
termíny: 5 dnů - 3 m.
úroková sazba: 0.9%
První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.1%
První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím