Česká inovace

Česká inovace

06.02.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.1%
První půjčka:
5 000 Kč - 195 000 Kč
termíny: 2-10 let
úroková sazba: 0.02%-0.03%
První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%

V celém světe je hodně zajímavych nápadů ale každa idea musí byt užitečnou buď pro lidi, nebo pro životního prostředi. Samozřejmě lidi a životní prostředi jsou důležité ale myšlení o globalním úrovní rozvojí celého světa je složitějí a zajímavě.

Češi ale nenabídnuli nic na globalním úrovně ale můžeme předložit zajímavé české inovací, také chceme dokázat, že o nápady a lidi s chutí je realizovat není nouze ani v naší zemi.

Chytré zabezpečení domácnosti

Na dnešní den, témata bezpečnosti postává silněji než dřív, nové hrozby a výzvy zaměřuji nas v chování a myšlení s pomocí přistupu sebezáchování a své rodiny také. Existuje projekt Angee který odstartoval na začátku roku 2014, kdy Tomáš Turek a jeho tým začali vyvíjet autonomní systém zabezpečení domácnosti. Má jednoduché ovládání a nastavení, jehož bezpečnostní funkce nevyžadují interakci uživatele.

"Jako milovníci technologií sledujeme různé novinky ve světě a snažíme se prolnout své technologické vědomosti se znalostí toho, jaké problémy lidé chtějí řešit. Díky novým nástrojům, jako je crowdfunding, 3D tisk nebo třeba miniaturizace procesorů a různých snímačů, se i start-upy dnes mohou věnovat hardwarovým projektům. Chceme nabídnout řešení, které bude využívat technologie způsobem, jenž nebude lidi obtěžovat − například zadáváním PIN na klávesnici nebo telefonu," vysvětluje Tomáš Turek.

Srdcem celého systému je válcová krabička s otočnou kamerou, mikrofonem a reproduktorem umístěná v interiéru. Tu doplňují bezdrátové snímače na oknech a dveřích napájené bateriemi a připojené pomocí Bluetooth.

S vnějším světem, respektive servery, na které se ukládají nahraná data, je Angee propojená přes domácí síť wi-fi. Zařízení je možné ovládat mobilní aplikací, na jejímž vývoji spolupracuje společnost Cleevio.

Pokud do domu nebo bytu vstoupí nezvaný návštěvník, Angee ho svojí kamerou automaticky neslyšně sleduje a pošle upozornění na předem definované adresy, v budoucnu možná i policii. Fotky či video pachatele je možné použít pro jeho identifikaci.

Rozpoznání členů domácnosti probíhá automaticky prostřednictvím jejich mobilních telefonů, případně hlasem. Oba způsoby je možné pro vyšší zabezpečení i kombinovat.

Zařízení v každodenním životě nevyžaduje žádnou interakci s majitelem. Pokud ztratíte telefon nebo se vám vybije, systém se při vašem příchodu zeptá na bezpečnostní heslo," říká Tomáš Turek.

Bezpečnostními funkcemi ale využití Angee nekončí. "Přemýšleli jsme, jak systém využít i v době, kdy je majitel doma. Díky rozpoznávání hlasu a připojení na internet je možné jej využít i k objednávání služeb typu Uber či donášky jídla, vyhledávání informací, přístupu k diářům a e-mailům, ovládání domácnosti a podobně. Chtěli bychom postupně upravovat a přidávat další funkce podle preferencí zákazníků," vysvětluje Turek.

Klíčovou otázkou je i zabezpečení. Zařízení nahrává video pouze v době, kdy dojde k narušení zabezpečení, nebo když si to uživatel přeje. Je možné jej využít i pro streamování domácích akcí či telekonference. Data se přenášejí zabezpečeným protokolem SSL na servery Amazonu, což je podle Turka v současnosti nejbezpečnější dostupné řešení. Pokud uživatel kameru nevyužívá, otočí se její čočka automaticky ke zdi.

Turkova firma Day One má za sebou úspěšnou crowdfundingovou kampaň na serveru Kickstarter, v níž se podařilo vybrat přes půl milionu dolarů.

Palivo z odpadu

Hodně projektů existuje pro vyřešení problému s odpady ale technologie pomalého termického rozkladu (PTR) je efektivní a zároveň ekologicky šetrný způsob, jak odpadní hmoty přeměnit na palivo. Využít lze různé druhy organických hmot, například biomasu, tedy zemědělský odpad, tříděný komunální odpad, pryžový materiál, pneumatiky, plasty, ale i kontaminované zeminy nebo kaly z čističek odpadních vod. Ty se v reaktoru při teplotě do 550 °C pomalu (řádově hodiny) bez přístupu vzduchu rozkládají na určitý typ plynu, oleje a pevné uhlíkaté složky.

"Všechny produkty pomalého termického rozkladu je možné využít jako paliva. Poměr plynné a kapalné složky je možné regulovat, obě využíváme jako palivo pro naši kogenerační jednotku, která vyrábí teplo a elektřinu. Pevnou složku je možné využít jako palivo pro kotelny a teplárny," vysvětluje Marek Beneš, předseda představenstva firmy Hedviga Group.

Ta tuto technologii vyvinula a vlastní i příslušný evropský patent a řadu průmyslových vzorů. Ohřev reaktoru je elektrický, přeměna probíhá bez přístupu vzduchu, takže vlastní reaktor neprodukuje žádné škodlivé emise. Součástí technologie je i kogenerační jednotka Voptra, vyvinutá ve spolupráci se státním podnikem VOP CZ. Ta dokáže přímo spalovat plynnou i kapalnou složku vystupující z reaktoru a produkuje emise srovnatelné s klasickou kogenerační jednotkou na zemní plyn. Energetická bilance celého zařízení je výrazně pozitivní, podle typu vstupního materiálu spotřebuje na vlastní provoz zhruba 10 až 15 procent elektrické energie a produkuje i teplo.

Velkou výhodou je mobilita technologie. "Celé zařízení je modulární a jednotlivé moduly jsou instalované v námořních kontejnerech. Instalace je tak velmi rychlá a variabilní," popisuje Marek Beneš. Snadno se dá sestavit zařízení s potřebným výkonem přesně na míru, navíc lze nainstalovat i v místě, kde se odpad nachází.

Typické využití technologie PTR vidí Marek Beneš především při likvidaci komunálního a dalšího odpadu organického původu, který zbude po recyklaci. Využít ji lze i na likvidaci různých typů biologického odpadu, při které vznikne dále v zemědělství využitelný uhlík. Technologie ale zlikviduje třeba i kal z čističek odpadních vod, který obsahuje těžké kovy a zbytky léků.

V současnosti je v Česku v provozu jediné, testovací zařízení v Novém Jičíně. Kvůli chybějící legislativě ale zatím výstavba dalších není možná.

Bohužel kromě Česka, kde je již dnes zájem starostů veliký, ale stavět tu nemůžeme," uzavírá Beneš.

Ale v současné době dokončují instalaci na kraji Londýna, v Rainhamu, v nízkoemisní zóně. Připravují se také projekty pro Maďarsko. V Polsku a na Slovensku se mění legislativa, ale bohužel naše ministerstvo životního prostředí se dosud nerozhodlo, jak se k této technologii postavit.

"Dobití" elektromobilu za půl minuty

Hodně kampaní v současnosti se snaží vytvořit nejrychlejší způsob dobití elektromobilu, u nas to také jde.

BattSwap je plně automatický systém výměny baterie v elektromobilu, představuje nejrychlejší způsob doplnění energie.

Řidič přijede ke stanici a aniž by vystoupil z auta, za půl minuty odjíždí s nabitou baterií. Baterii ukrytou ve středovém tunelu podlahy auta zařízení zespodu automaticky uchopí, odpojí a spustí do šachty pod vozem. Ze zásobníku vyjede baterie nabitá a podobným způsobem se automaticky připojí do vozu.

Celý proces vyvinutý společností Battswap trvá zhruba 30 sekund.

"Naše zařízení nabízí nejrychlejší výměnu baterie ze všech známých konceptů a je i nejlevnější. Pro tento systém je možné upravit i některá současná auta se spalovacím motorem, primárně je ale určený pro výrobce nových elektromobilů, kteří s ním budou počítat již při návrhu vozidla. Umístění baterie ve středovém tunelu auta je optimální jak z hlediska velikosti a kapacity baterie, tak i konstrukce a tuhosti skeletu. Toto řešení pojme baterie s energií zhruba 50 kilowatthodin, což vystačí zhruba na 300 kilometrů dojezdu," vysvětluje Radek Janků.

Tímto způsobem docházíme v nášem důsledku k tomu, že cesta inovace, zajímavych a užitečnych nápadů musí stimuluvat nejen společnost, ale také vlada to musi posilené podporovat.

Na naše webové stránce Finrada.cz. si můžete vybrat různé nabídky půjček od různých kampaní.

Čtěte také

Loni vzniklo firem nejvíce od roku 2007

Lepší nabídky

První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.1%
První půjčka:
5 000 Kč - 195 000 Kč
termíny: 2-10 let
úroková sazba: 0.02%-0.03%
První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím