Finanční džihád. Jak Islámské bankovnictví vybojuje Západní Evropu

Finanční džihád. Jak Islámské bankovnictví vybojuje Západní Evropu

30.11.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
3 000 Kč - 12 000 Kč
termíny: 3 m.
úroková sazba: 0%
První půjčka:
10 000 Kč - 300 000 Kč
termíny: 1 rok
úroková sazba: 0.03%
První půjčka:
20 000 Kč - 40 000 Kč
termíny: 2 m. - 1 rok
úroková sazba: 0.11%-0.32%

Růst muslimského obyvatelstva v EU vede ke zvýšení vlivu muslimské diaspory. Islámské zvyky a tradice pronikají do všech sfér života Evropanů. Před 10 lety se fráze islámské bankovnictví zdála divná a směšná. Nyní mnoho evropských finančních institucí přijímá bankovnictví podle šaríatu. Rozhodli jsme se podívat, jak to funguje.

Základní pojmy islámského bankovnictví

V islámském bankovnictví, stejně jako v tradičním, existují různé finanční nástroje. Prozkoumáme několik z nich.

  • Nejrozšířeným je “Murabaha” - to je něco mezi klasickou půjčkou a leasingem. V tomto případě je půjčka přidělena na konkrétní nákup. A když klient nezaplatí celou dohodnutou částku, banka je vlastníkem zboží. Tímto způsobem murabaha je smlouva, při které banka kupuje zboží za jednu cenu a prodává se za druhou. Obchod v islámu není zakázán.
  • “Mudaraba” - tento typ bankovních služeb se používá při vkládání depozitů. Majitel peněz položi je u partnera, který bude používat peníze pro financování nějakého druhu podniku. Zisk z této činnosti rozděluje se mezi smluvními stranami. V tradičním finančním systému jsou analogií “Mudaraby” - venture financování. Muslimové také aktivně využívají “Musharak”, který zahrnuje spolufinancování projektu skupinou účastníků. Tam mohou se zahrnout soukromé osoby i firmy. Zisk bude rozdělen podle příspěvku každého ze svých účastníků.
  • “Takaful” - znamená zaplacení pojištění pojistiteli za předpokladu, že v případě pojistné události budou peníze vráceny. V tomto případě část prostředků směřuje do akumulačního fondu. Od investice těchto peněz účastníci získávají příjem, který je uveden ve smlouvě.
  • “Kurdul Hassana” je poměrně populární v islámských zemích. Jedná se o bezúročnou půjčku, která je k dispozici malým podnikům. Například v Íránu jsou banky povinny vynakládat určitou část svých vlastních prostředků na “Kurdul Hassana”. Jak si pamatujeme, požadovat procento za použití peněz je zakázáno, ale dlužník může dobrovolně poděkovat věřiteli tím, že zaplatí poplatek (“hiba”).

Zvláštností islámského bankovního systému

Mnozí slyšeli o klíčových rysech islámského bankovnictví - zákazu úroků. Principy islámského financování jsou však mnohem širší. Dodržují šaríatu - to jsou pravidla a zákony vztahující se jak k ekonomickému řízení, tak k sociálním, politickým a kulturním aspektům islámské společnosti.

1. Zákaz úrokových sazeb. V islámském finančním systému je především "riba" zakázáno. Jedná se o libovolnou předem stanovenou sazbu, která závisí na čas a velikost úvěru. Takový zákaz je vysvětlen muslimskými zákony o sociální spravedlnosti a rovnosti. Islám podporuje zisk, ale odsuzuje využívání úroků při cíli obdržení zisku. Koneckonců, tato činnost nevede k vytvoření produktu a nezvyšuje blaho společnosti.

2. Rozdělení rizika. Vzhledem k tomu, že banka nevybírá úroky za půjčování peněz, stává se ve skutečnosti investorem, a nikoli věřitelem. Tímto zpusobem vlastník kapitálu a podnikatel tak sdílejí rizika spojené s realizací projektu.

3. Peníze jsou potenciálním kapitálem. Stávají se skutečným kapitálem, pokud jsou investovány do výrobních činností.

4. Zákaz spekulativního chování. V této souvislosti je zakázáno jakékoli hazardní hry, stejně jako práce s deriváty, neboť operace s nimi jsou charakterizována významným rizikem.

Čím se liší islámský banking od tradičních bank

Hlavním rozdílem je zákaz připočítámí úroků z půjčky. Existuje však řada dalších zvláštností.

Co je zakázáno: financování hazardních her, výroby a obchodu s alkoholem, tabákem, termínové obchody, půjčky za úroky, rizikové finanční nástroje.

Co je povoleno: peníze lze vypůjčit pouze z důvodu konkrétního případu.

Příklad: Chci si půjčit za běžné výdaje. Toto je zakázáno, protože neexistuje jasný cíl.

Příklad: Chci vzít půjčku na otevření obchodu. To je povoleno. Ale banka mi poskytuje nejen peníze, ale i stává se spoluvlastníkem mého podnikání. A já mu zaplatím dluh a určité procento převyšující vypůjčenou částku. Teprve poté budou splněny závazky a budu jediným vlastníkem podniku.

To všechno dělá islámský finanční systém jedinečný. A už se začíná šířit daleko za hranice muslimského světa.

Finanční džihád

Zde je pouze několik příkladů, jak se finanční služby založené na principech šaríatu šíří po celé Evropě.

  • Bosna. V této zemi se otevřely pobočky saudských a tureckých bank.
  • Německo. Turecká banka Al Baraka Turk zahájila on-line islámskou bankovní službu v této zemi.
  • Spojené království. Vzhledem k nejistotě, která vznikla po Brexitu, investoři vnímají islámské banky jako klidné finanční útočiště. V září letošního roku saúdská banka přitáhla prostřednictvím Irské burzy více než 9 miliard dolarů.
  • Španělsko. Španělští studenti začínají stále častěji využívat takové služby. IE Business School v Madridu dokonce představila kurz o islámském bankovnictví.
  • Polsko. V zemi, Dubajská islámská banka, Noor Islamic Bank a Sharjah Islamic Bank.

Informace připravil finanční supermarket Finrada.cz

Čtěte také

Plusy a mínusy mikrofinančních organizace

Zde nejlepší nabídky půjček!

Lepší nabídky

První půjčka:
3 000 Kč - 12 000 Kč
termíny: 3 m.
úroková sazba: 0%
První půjčka:
10 000 Kč - 300 000 Kč
termíny: 1 rok
úroková sazba: 0.03%
První půjčka:
20 000 Kč - 40 000 Kč
termíny: 2 m. - 1 rok
úroková sazba: 0.11%-0.32%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím