Jak banky vydělávají na naších penězích

Jak banky vydělávají na naších penězích

18.12.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
3 000 Kč - 12 000 Kč
termíny: 3 m.
úroková sazba: 0%
První půjčka:
1 000 Kč - 4 500 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.26%-2.19%
První půjčka:
1 000 Kč - 4 000 Kč
termíny: 7-35 dní
úroková sazba: 0.57%-1.35%

Je jasné, že každý od malečku ví co je to banka. Ale náš cíl je vysvětlení informace o principů vydělávání peněz bank a jejich základy.

Připomeneme pro vás význam pojmu banky - je finanční instituce založenou za účelem dosažení zisku tím, že uspokojuje potřeby obyvatel určitými finančními službami. Jak finanční instituce získá závisí na její specializaci: například univerzální banka může svým zákazníkům nabízet asi dvě stě produktů a služeb.

Ale fakticky banky, jako podnik, vydělávají peníze na nadsazené reálné hodnoty měny nebo peněz. Banky zejména sbírají úroky z úvěrů a úroky z dluhových cenných papírů, kterými vlastní, a platí úroky z depozitu a krátkodobých úvěrů a půjček. Rozdíl je nazván “spread” nebo čistým úrokovým výnosem a když je tento čistý úrokový výnos rozdělen do ziskových aktiv banky, nazývá se čistá úroková marže.

Depozity

Depozity

Největším zdrojem finančních prostředků pro banky jsou vklady; peníze, které držitelé účtů svěřují bankám za účelem jejich ukládání a použití v budoucích transakcích, jakož i malé úroky. Často označované jako “hlavní vklady”, to jsou obvykle běžný a spořící účet, které mnoho lidí mají.

Ve většině případů mají tyto vklady velmi krátkou dobu. Zatímco lidé zpravidla vedou účty v určité bance již několik let, klient si vyhrazuje právo kdykoli stáhnout celou částku. Zákazníci mají možnost vybírat peníze na vyžádání a zůstatek je plně pojištěn až do výše 100 000 eur, takže banky nezaplatí za tyto peníze hodně.

Velkoobchodní depozity

Velkoobchodni depozity

Pokud banka nemůže přilákat dostatečnou úroveň základních vkladů, může se tato banka obrátit na velkoobchodní zdroje peněžních prostředků. V mnoha ohledech jsou tyto velkoobchodní fondy podobné mezibankovním CD. Velkoobchodní fondy nemají nic špatného, ale investoři by měli vzít v úvahu to, co se o bance říká, když se spoléhá na tento zdroj financování. Přestože některé banky snižují hodnotu modelu pobočkové sbírky ve prospěch velkoobchodního financování, silná závislost na tomto zdroji kapitálu může sloužit jako varování, že banka není tak konkurenceschopná jako její konkurenty.

Investoři by také měli poznamenat, že vyšší náklady na velkoobchodní financování znamenají, že banka musí buď vyrovnat s užším úrokovým rozpětím a nižšími zisky, nebo může usilovat o vyšší výnosy z půjček a investic, což obvykle znamená, že se více rizikam vystavuje.


Čtěte také: Budoucnost a perspektivy bankovního systému


Díl akciového kapitálu

Dil akcioveho kapitalu

Přestože depozity jsou hlavním zdrojem půjček téměř pro každou banku, akciový kapitál je důležitou součástí kapitálu banky. Několik důležitých předpisů je založeno na výši akciového kapitálu, který má banka, a v mnoha případech jediný kapitál známý bankám jenž nezmizí.

Přímé přitáhnutí kapitálu. To je kapitál, který banka zvýšila prodejem akcií externím investorům. Přestože banky, obzvláště větší, často vyplácejí dividendy ze svých společných akcií, alea vůbec nejsou povinni tak činit.

Banky často vydávají privilegované akcie pro získání kapitálu. Vzhledem k tomu, že tento kapitál je drahý a je obvykle vydáván pouze v obtížných časech, banky tyto akcie často odvolávají. To dává bance právo koupit zpět akcie v době, kdy je pozice kapitálu silnější a banka už nepotřebuje tak drahý kapitál.

Akciový kapitál je drahý, takže banky obvykle vydávají akcie pouze tehdy, když potřebují získat finanční prostředky na nabytí nebo když potřebují znovu získat svou kapitálovou pozici, obvykle po období vysokých nesplácených úvěrů. Kromě počátečního kapitálu přitáhnutého na financování nové banky, banky obvykle nevydávají kapitál pro financování úvěrů.

Dluhy

Dluhy

Banky také získávají kapitál vydáváním dluhů. Banky nejčastěji využívají dluhy k vyhlazování svých finančních potřeb a zaměřují se na zdroje, jako jsou dohody o zpětném odkupu pro přístup k krátkodobému dluhovému financování.

Obvykle dluhy nehrají základní roli jako zdroj u bank protože jejich kapitál převyšuje dluhy obyčejně víc než 60%.

Použití fondu

Pouziti fondu


Čtěte také: Krátky slovník často užívaných ekonomických pojmů


Půjčky

Pro většinu bank jsou půjčky hlavním využitím jejich prostředků a hlavním způsobem tvoření příjmů. Kredity jsou zpravidla poskytovány za pevně stanovené podmínky, s pevnymi sazbami a nemovitostmi; často vlastnictví, kterou půjčka použije na nákup. Zatímco banky vydá půjčky s proměnlivými nebo nastavitelnými úrokovými sazbami a dlužníci mohou často splácet úvěry dříve, s malou nebo žádnou penalizací, banky mají tendenci se vyhýbat těmto úvěrům, neboť obtížné je najít s vhodnými zdroji financování.

Nedotknutelnou součástí bankovní praxe půjčování je ohodnocení bankou bonity potenciálního dlužníka a schopnost vybírat různé úrokové sazby na základě tohoto posouzení. Při zvažování úvěru banky často posuzují příjmy, majetek a dluhy potenciálního dlužníka, stejně jako úvěrovou historii dlužníka. Účelem úvěru je také jeden z faktorů při rozhodování o zaručení; Úvěry pro nákup nemovitostí, jako jsou domy, automobily, inventář apod., obvykle se považují za méně riskantní, protože existuje základní majetek s určitou hodnotou, kterou může banka vrátit v případě nezaplacení.

Pujcky

Spotřebitelské úvěrování

Samozřejmě banky jsou zaměřené na pomoc svým klientům kteří potřebuji na nějakou částku peněz rychle. V otázce rychlosti, konkurentem bank spíš jsou nebankovní organizace. Ale banky především také zaměření na stanovení výhodných podmínek pro otevření účtu. Obyčejně účet slouží prvním krokem k “zatahnuti” bankou klienta.

Pak začína rozeslání nějakých akčních možností nebo nějaké úrokové výhody, což láká nových a stávajících klienty.

Závěr

Jako závěr chceme vám představit seznam toho jak na nás vydělávají peníze:

  • rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou měny - s velkými objemy devizových operací může banka získat velmi citlivý příjem;
  • leasingové služby;
  • mezinárodní poplatky za převody peněz;
  • záruční činnost - tak banky vydělávají peníze bez zvláštních výdajů, jednoduše tím, že účtují své klienty před protistrany;
  • informační a poradenské služby;
  • makléřské služby - finanční instituce může poskytovat zprostředkovatelské služby zákazníkům, kteří chtějí získat přístup na měnu nebo akciový trh.

Nakonec, na půjčky banky mohou použít 98%. Je to podle povinné minimální rezervy(PMR) kterou pro naší země určuje ČNB. PMR je v České republice od 7.10.1992 nastavena na 2%. Zbylých 98% mohou banky použít na půjčky.


Čtěte také: Jak starobylé češi oslavovali Vánoce

Lepší nabídky

První půjčka:
3 000 Kč - 12 000 Kč
termíny: 3 m.
úroková sazba: 0%
První půjčka:
1 000 Kč - 4 500 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.26%-2.19%
První půjčka:
1 000 Kč - 4 000 Kč
termíny: 7-35 dní
úroková sazba: 0.57%-1.35%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím