Kam strčí Češi peníze?

Kam strčí Češi peníze?

22.06.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
500 Kč - 30 000 Kč
termíny: 5-30 dní
úroková sazba: 1.5%-3.8%

Naši spoluobčané kteří žijí v Česku vydělají peníze v různých oblasti ekonomiky, a mnohdy lidé chtějí investovat peníze v nějaké dílo které pak přinese zisk. To nazýváme jako pasivní zdroj příjmu. Finrada cz chce Vám ukázat kam Češi loží volné peníze.

Konec éře definice kvalifikovaného investora?

Nastoupil konec éry omezení maximálního počtu investorů, jak povídá Asociace pro kapitálový trh ČR u nás FKI spravují 125,7 miliardy korun, objem narostl meziročně o 29 miliard. Na dnešní den Češi vydělávají více peněz než dřív, proto existuje objektivní potřeba v rozšíření investičních možností občanům.

Michal Valentík ze společnosti Broker Trust povídá: „Před rokem 2013 byl počet investorů v FKI omezen na maximálně sto. V roce 2013 došlo k novelizaci zákona o fondech kvalifikovaných investorů (ZISIF), kdy bylo zrušeno ustanovení o maximálním počtu investorů.”

Kvalifikovaným investorem se zároveň mohl stát člověk, který byl schopen vložit do fondu alespoň 125 tisíc eur (3,2 miliónu Kč). V roce 2016 došlo k další novele ZISIF a minimální hranice se za určitých podmínek snížila na milión korun.

Tímto způsobem změnou zákona vznikl v České republice větší prostor pro různorodé typy FKI, které mají s výběrem investic volnější ruce než běžné fondy.

Existuje-li pružná reakce na vývoj trhu?

V dobách ekonomické recese, kdy akcie a korporátní dluhopisy klesají, tak mohou takové FKI klientovi majetek uchovat. Na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů, které dle zákona musí být zainvestovány, a tudíž i v dobách ekonomické recese nemohou tak pružně reagovat jako FKI.

Například FKI zaměřené na nákup a prodej investičních cenných papírů, jako jsou akcie či dluhopisy, mají v rámci investiční strategie povoleno držet i sto procent hotovosti, tedy nebýt zainvestovány.

Co to znamená?

Při ekonomickém boomu může FKI zaspat a nedoručit investorovi kýžený výnos. „FKI by měl, oproti klasickým fondům, nabídnout určitou přidanou hodnotu. Ta by měla spočívat v jedinečnosti, a to buď v unikátnosti investičního nástroje, nebo investiční strategie zaměřené například i na alternativní oblasti trhu, do nichž se běžné otevřené fondy nepouštějí. Na jedné straně to může přinášet vyšší výnosy, ale úměrně tomu i vyšší riziko,” uvedl Valentík.

“Investoři musejí také počítat v případech některých fondů s nižší likviditou, která se může ukázat jako problematická ve chvíli, kdy budou chtít ze své pozice vystoupit. Některé fondy uplatňují vůči investorům jistý druh sankcí či poplatků, pokud se z fondu rozhodnou vystoupit před koncem stanového období a podobně,” upozornil Valentík.

Ovšem, tyto informace jsou k dispozici ve statutu či v klíčových informacích každého FKI. Oba dokumenty musí být investorům k dispozici na webových stránkách každého fondu a každý investor by si je měl důkladně prostudovat.

Informace připravil finanční supermarket Finrada.cz.

Čtěte také

Umělý rozum poprvé vyhrál debaty

Porovnejte si půjčky! Zde je nejlepší

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
500 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
500 Kč - 30 000 Kč
termíny: 5-30 dní
úroková sazba: 1.5%-3.8%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím