Krátky slovník často užívaných ekonomických pojmů

Krátky slovník často užívaných ekonomických pojmů

13.12.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
2 000 Kč - 20 000 Kč
termíny: 3 m. - 2 roky
úroková sazba: 0.16%
První půjčka:
100 000 Kč - 2 000 000 Kč
termíny: 1-20 let
úroková sazba: 0.02%
První půjčka:
100 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%

Často slyšíme různé pojmy které využívají podnikateli, ekonomy a jiné úřednici. Mnoho z nich víme nebo jen si představujeme že chápeme jejich správny význam. Finrada cz rozhodla vysvětlit často uživanější u ekonomů a marketologu pojmy.

Seznam financnich pojmu


Čtěte také: Typy investičních strategií


Agent

Zplnomocněná osoba, kterému společnost svěřuje určité úkoly související se zprostředkováním. V takovém případě může být mezi organizací a zástupcem uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány určité podmínky a akce obou stran.

AIDA

Univerzální model, který postupně odhaluje stadium reakcí potenciálního klienta. Nejčastěji se tento režim používá k vytváření reklamy. Tato abreviatura obsahuje sekvenci vlivu: Attention (pozornost), Interest (zájem), (Desire (přání), Zájem (zájem), Action (touha), Akce (činnost).

Analýza činnosti společnosti

Marketingová sekce, na jejímž základě se provádí komplexní studie činnosti společnosti. V důsledku, díky využívání určitých metod shromažďování informací (zpravidla ekonomických) získají potřebné data, umožňující vyhodnotit činností podniku a zjistit nedostatky.

Analýza odbytu

podrobný výzkum informací získaných v oblasti odbytu produkce za účelem zjištění výhod nebo nevýhod používaných marketingových strategií (v případě potřeby i další změna strategie).

Avizo

V bankovnictví, obchodu, účetní praxi - oznámení zaslané jednou protistranou druhé o změnách ve stavu vzájemných dohod nebo o převodu peněz, zaslání zboží. Avizo jako dokument má právní povahu.

Bankovni zaruka


Čtěte také: Internetové bankovnictví převahy a slabiny


Bankovní záruka

Záruka banky-ručitele pro svého klienta před jeho kontrahentem; vydaná bankou podle příkazu klienta za jeho náklady a garantuje platební závazky, zálohu, splnění podmínek smlouvy celkem; garantování že dlužník (dovozce) splňuje své platební závazky na základě dohody s klientem-věřitelem (vývozcem) atd.

Bankovní převod

Příkaz jedné osoby (převodce) bance pro převedení určité částky peněz ve prospěch jiné osoby (příjemce převodu). Banka, která objednávku přijala, provede převod přes svého korespondenta. Bankovní převod v zúčtování zahraničního obchodu se používá hlavně při splácení dluhů z úvěrů, vydávání záloh, vypořádání pohledávek souvisejících s kvalitou a rozsahem zboží, placení dluhů na otevřeném účtu, a také i neobchodních smluv a jiných transakcí.

Bonifikace

1) přirážka k ceně zboží stanovená ve smlouvě, jestli její kvalita vyšší než smluvní cena; 2) vrácení daně z vyváženého zboží.

Depozit

Finanční prostředky nebo cenné papíry jenž uložení v hotovosti v úvěrových institucí. Depozit může být naléhavým (musí být vrácen po uplynutí určité období) a neurčitá (vracejí na první požadavek vkladatele).

Úpadek

selhání dluhu, odmítnutí občana nebo společnosti splácet své dlužné závazky z důvodu nedostatku finančních prostředků; finanční kolaps, zkáza jeho věřitelů (nucená likvidace).

Financni vyrazy


Čtěte také: Jak a z čeho se skládá životní úroveň


Měna uzavřená, nekonvertibilní

Národní měna, která funguje v jedné zemi a není vyměnitelná.

Rezidenti

Cizinci, osoby bez státní příslušnosti, fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem (bydlištěm) v určité zemi. Obyvatelé jsou plně podřízeni daňovým a legislativním předpisům přijatým v této zemi.

Směnka

Druh cenných papírů, písemné dlužní úpisy stanovené zákonem formuláři, vydaném dlužníkem věřiteli (držiteli směnky) poskytující právo požadovat od dlužníka splacení sumy v stanoveném čase v směnci. Odlišují takové důležité zvláštnosti směnky jako abstraktnost, bezpodmínečnost (nepopiratelnost), právo na protest a solidní odpovědnost, které z něj činí spolehlivý prostředek k zajištění splácení půjčky. V současnosti směnka také je důležitým nástrojem vyrovnání a půjčování v mezinárodním obchodě. Převod směnky od jedné osoby k druhé je tvořen převodním nápisem - indosamentem.

Závěr

Nejsou to všechny využiváné termíny ale přinejmenším každý je slyšel. Zajímavé, jaké termíny chybí podle vašeho názoru. Můžete je napsat v komentář.


Čtěte také: Plusy a mínusy mikrofinančních organizace

Lepší nabídky

První půjčka:
2 000 Kč - 20 000 Kč
termíny: 3 m. - 2 roky
úroková sazba: 0.16%
První půjčka:
100 000 Kč - 2 000 000 Kč
termíny: 1-20 let
úroková sazba: 0.02%
První půjčka:
100 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím