Přehled profese finanční analytik

Přehled profese finanční analytik

13.09.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
10 000 Kč - 166 000 Kč
termíny: 1 rok
úroková sazba: 0.05%
První půjčka:
10 000 Kč - 100 000 Kč
termíny: 1-4 roky
úroková sazba: 0.08%
První půjčka:
20 000 Kč - 40 000 Kč
termíny: 2 m. - 1 rok
úroková sazba: 0.11%-0.32%

Ti kteří si zvolí toto povolání, budou se zabývat výzkumy společností a přípravou doporučení pro nákup, prodej nebo zadržení cenných papírů. Ve skutečnosti plní velmi důležité funkce, protože jejich rady závisí na úspěch organizace nebo osoby s kým analytik pracuje. Nejmenší chyba může stát reputace nebo kariéry.

Historie

Jestli říct o povolání finančního analytika, tak se objevila odnedávna v naší zemi, ale i v zahraničí. Tito odborníci poprvé začali poskytovat své služby v Chicagu v roce 1928. Pak se profese začala jen formovat a nebyla úplně utvářena. Tito odborníci byli uznáváni až po druhé světové válce. Poptávka služeb těchto odborníků zvýšila po vytvoření Britské společnosti analytiků. Nyní tuto organizaci známe jako Ústav řízení investic a výzkumů.

Charakteristika

Činnost specialista v oblasti ekonomiky a financí je úzce spjata s analýzou určitou informace. Jeho práce lze rozdělit na několika etap. Odborníku dávají přesnou úlohu. Dále hledá informace, které odpoví na všechny otázky kladené zákazníkem. V průběhu práce analyzuje trh, odhaluje trendy a jejich vývoje. Specialista systematizuje všechnu přijatou informace, a pak zaznamenává nejdůležitější ekonomické ukazatele. Nejdůležitější částí práce analytika - vytvoření předpovědi. Je nesmírně důležité dělat všechno správně, protože kvůli chyby mohou zákazníci ztratit spoustu peněz.

Pěkný finanční analytik musí mít vysoký úroveň znalostí ekonomických disciplín. Je nesmírně důležité znát dovednosti analýzy vývojových trendů a změn na trhu, chápat mechanismy práce určitého specializovaného trhu. Také odborník musí trochu umět s účetníctvím.

Co musíte dělat v práci a specializaci?

Analytici financí mají poměrně složitou pracovní dobu. Do jejich povinností jsou náleží sledování trendů změn na světovém trhu, analýza finanční výkonnosti komerčních organizací či podniků, analýza efektivity společnosti, investiční poradenství a informační podpora, prognózy a doporučení. V některých případech je nutná publikace materiálů v médiích. Odpovědnost určuje zaměstnavatel, s ohledem na specifiku činnosti jeho organizace. Proto se všechno může lišit.

Finanční analytici mohou pracovat v různých oblastech. Tito odborníci úspěšně pracují ve finančních a investičních společnostech, v bankovních organizacích. Jsou také nepostradatelnými pracovníky ve státních regulačních orgánech. Jsou potřebné ve velkých korporacích a burzách cenných papírů.

Pro koho je vhodná profese finančního analytika

Pěknými finančníci mohou být lidé, kteří mají analytické dovednosti, mají vynikající paměť, vyznačují se trpelivosti a pozorností. Práce tohoto specialisty vyžaduje pečlivosti a schopnosti dělat práci do konce. Důležité znalosti v oblasti ekonomiky a účetnictví. Finanční analytici by měli mít možnost vybrat a syntetizovat informace, organizovat je a sdělovat je klientovi. Jestli si chcete být finančním analytikem tak musíte mít všechny tyto vlastnosti.

Jak si udělat kariéru?

Finanční analytici mají všechny příležitosti aby udělali kariéru. To není překvapující, jelikož činnosti těchto odborníků jsou úzce spjaty s financováním, a zvětšením kapitálu. Jestli se projevite jako jeden z nejlepších odborníků, bude pro vás zaručená úspěšná kariéra.

Perspektivy profese

V posledních letech se služby analytiků v oblasti financí stávají aktuálnější. Jelikož mnoho společností a jednotlivců se zaměřuje na vynásobení svého kapitálu, tito odborníci získají ještě větší uznání. Majitelé a vedoucí pracovníci těchto společností si uvědomili, že vynásobit kapitál mohou jen zkušení finanční analytici, proto, toto povolání se stane ještě více poptávaným a vysoce placeným.

Informace připravil finanční supermarket Finrada.cz

Čtěte také

Práce na internetu mýty a reality

Zde je nejlepší nabídky půjček!

Lepší nabídky

První půjčka:
10 000 Kč - 166 000 Kč
termíny: 1 rok
úroková sazba: 0.05%
První půjčka:
10 000 Kč - 100 000 Kč
termíny: 1-4 roky
úroková sazba: 0.08%
První půjčka:
20 000 Kč - 40 000 Kč
termíny: 2 m. - 1 rok
úroková sazba: 0.11%-0.32%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím