Typy investičních strategií

Typy investičních strategií

06.09.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
1 000 Kč - 16 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
100 000 Kč - 2 000 000 Kč
termíny: 1-20 let
úroková sazba: 0.02%

O investici tak či onak zamyslime v našem životě. Co o tom víme? Jak s tím pracují “vlky” z Wall Street a jiných podílových fondů světa víme jen z filmů. Jak se vyznat s investičními strategiemi, a jak si přivydělat peníze vysvětlí vám Finrada.cz.

Co je to investiční strategie?

Investiční strategie je soubor opatření pro vývoj, výběr a implementaci nejvhodnějších, ekonomicky proveditelných a efektivních způsobů řešení úkolů stanovených vedením společnosti.

Investiční strategie jsou nutné pro podniky které se chci rozšířit a dostávat více finančních prostředků. Pokrytí potřeb finančních prostředků zajišťuje rozvoj investiční strategie v podniku.

Úkoly které řeší investiční strategie

 • zajištění plánovaných tempa růstu
 • udržení finanční stability, stejně jako růst klíčových finančních ukazatelů
 • minimalizace souvisejících investičních rizik
 • marketingový výzkum/průzkum trhu
 • opravy, modernizace a vývoj výroby
 • formování potřebného objemu investičních zdrojů
 • vytvoření optimální investiční struktury
 • formování investičního portfolia a udržování dostatečné likvidity aktiv
 • vyhodnocení použitých investičních nástrojů, výběr nejúčinnějšího, odmítnutí ztrátových aktiv a projektů
 • rozvoj podnikání prostřednictvím příjmů z investic
 • zvýšení zisku a čistého zisku/zajištění maximální úrovně ziskovosti.

Typy investičních strategií

Typy investičních strategií se mohou navzájem lišit v závislosti na typ investice, a co je nejdůležitější, jaké cíle jsou sledovány u investora. Hlavní strategie investorů, vedoucí investiční aktivity v oblasti financí:

 • Konzervativní
 • Mírná
 • Agresivní
 • Smíšená

Dál se podíváme podrobně co tyto strategie zahrnují

Konzervativní

Konzervativní (pasivní) investiční strategie předpokládá nejnižší ziskovost. V různých zdrojích to znamená úroveň ziskovosti až 15-20 % roční.

V tomto případě investor bude mít nejnižší možnou míru investičních rizik. To znamená, že takové investice prakticky neohrožují ztrátu investovaného kapitálu.

Mezi klasické příklady konzervativních finančních nástrojů patří:

 1. bankovní vklady (depozit);
 2. státní dluhopisy;
 3. investice do nemovitostí;
 4. nákup zlata nebo platiny;
 5. vklad do konzervativních podílových fondů.

Mírná

Mírná investiční strategie předpokládá vyšší úroveň ziskovosti. Zpravidla jde o 20-45% roční.

Jak již víme, s nárůstem příjmů z investic se také zvyšuje reální úroveň rizik. To znamená, že na rozdíl od konzervativních investic, mírní nemohou být považovány jak bezpečné.

Klasické příklady mírných finančních nástrojů:

 1. cenné papíry umístěné vysoce spolehlivými společnostmi;
 2. investice do mikrofinančních organizace;
 3. investice do výhodnějších podílových fondů.

Agresivní

Agresivní investiční strategie znamená nejvyšší ziskovost jde o 45-50 procent roční. V praxi může být výnos vyšší. Někdy dosahuje 100, 300 a dokonce i 1000% roční.

Je zřejmé, že s takovými vysoce agresivními finančními nástroji investor je nad velkými riziky. V některých případech mají tendenci k absolutní hodnotě, tj. 90 a dokonce i 100 procent.

Klasické příklady agresivních finančních nástrojů:

 1. finanční pyramidy;
 2. investice do PAMM účtů.

Smíšená

Každý úspěšný investor vám řekne, že není možné neustále vydělat spoustu peněz za použití některé z výše uvedených strategií. Ve všem je třeba hledat rovnováhu. Jen cesta smíšení uvedených druhů investičních strategií, opravdu pomůžou najít zlatou střední cestu.

Smíšená investiční strategie je optimální kombinací několika typů finančních nástrojů, které se liší výnosem a rizikem.

Závěr

Prvořadým cílem každého investora je utvořit si vlastní optimální investiční strategie, která bude nejlépe kombinována s jeho jedinečným psychologickým profilem. Samozřejmě neexistuje hotového receptu.

Co musí dělat nováček, když nemá hodně finančních prostředků? Jakou strategii musí sledovat?

V takovém případě existuje klasická varianta diverzifikace investic. V souladu s tím musí být investiční portfolio tvořeno z těchto finančních nástrojů:

 • konzervativní (55-60%);
 • střední (30-35%);
 • agresivní (5-10%).

Na základě uvedených charakteristik investičních strategií se zdá, že tato kombinace je docela bezpečná a současně docela zisková.

Informace připravil finanční supermarket Finrada.cz

Čtěte také

ReRum

Zde je nejlepší nabídky půjček!

Lepší nabídky

První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
1 000 Kč - 16 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
První půjčka:
100 000 Kč - 2 000 000 Kč
termíny: 1-20 let
úroková sazba: 0.02%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím