Umělý rozum poprvé vyhrál debaty

Umělý rozum poprvé vyhrál debaty

21.06.2018

Lepší nabídky

První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.1%
První půjčka:
1 000 Kč - 4 000 Kč
termíny: 7-35 dní
úroková sazba: 0.57%-1.35%
První půjčka:
100 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%

Společnost IBM začala vyvíjet umělou inteligenci pro debaty v roku 2014 jako samostatnou součást vývoje "počítačového myšlení", na rozdíl od systémů s přesnými výpočty. Počítač Deep Blue, který v roce 1997 porazil Garry Kasparova ve hře šachy, jednal v přísné oblasti pravidel. AlphaGo zvítězila ve hře, kde je vítězná strategie rozmazána v nekonečném množství možností. A dne 17. června 2018 systém projektu Debater porazil člověka ve slovním sporu!

Umělý intelekt Project Debater je vytvořený pro realizace historické složitého cíle - filtrování zdrojů informací podle jejich hodnoty vycházející z možnosti existování dezinformaci, schválně či náhodou. Jestli hovořit prostě, tak ten stroj umí myslet a určitě oceňovat argumenty a protiargumenty, aby odhalit nutnou pro dosažení pravdivou informace. Ten stroj je bez emoce, předpojatosti, dvojsmyslnosti a vůbec bez vlastního mínění.

Oponentem projektu Debater v exhibičním testu-debatech zúčastnila Noah Ovadia, šampion národních debat v Izraeli. Umělý intelekt neměl přístupu k internetu, ale existovala databáze stovek milionů vědeckých publikací. Téma "Veřejné financování průzkumu vesmíru" bylo vybráno náhodně ze 100 variant, umělému intelektu bylo příkazano k boji za, ale Ovadia proti. Ovadia prohrála podle kumulativního hodnocení publiky.

ИИ поступил расчетливо и подло – он соглашался с большинством аргументов оппонента, но тут же доказывал, что их значимость не настолько велика, чтобы закрывать вопрос. В итоге у Овадии просто закончились доводы и время, а ИИ показал, что умеет обращать оружие противника против него же самого.

Umělý intelekt jednal chytré - souhlasil s většinou argumentů oponenta, ale okamžitě tvrdil, že jejich význam není tak velký, že by se otázka uzavřela. V důsledku toho se Ovadia skončila v argumentech a času a umělý intelekt ukázal, že může proti protivniku uplatnit jeho argumenty.

Informace připravil finanční supermarket Finrada.cz.

Čtěte také

Credit Kasa

Porovnejte si půjčky! Zde je nejlepší

Lepší nabídky

První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.1%
První půjčka:
1 000 Kč - 4 000 Kč
termíny: 7-35 dní
úroková sazba: 0.57%-1.35%
První půjčka:
100 Kč - 8 000 Kč
termíny: 7-30 dní
úroková sazba: 0%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím