V jakých oborech mzdy rostou nejrychleji?

V jakých oborech mzdy rostou nejrychleji?

10.04.2019

Lepší nabídky

První půjčka:
2 000 Kč - 20 000 Kč
termíny: 3 m. - 2 roky
úroková sazba: 0.16%
První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
3 000 Kč - 12 000 Kč
termíny: 3 m.
úroková sazba: 0%

Otázka platu vždy týká každého z nás. Kvůli rychlosti informačních technologií a technologií docela, máme na dnešek hodně výzev pro nové odborníci. Tedy vyplývá logická otázka, v jakých oborech mzdy rostou nejrychleji?

Jak víme, v Čechách podle údaje ČSÚ (Českého statistického úřadu) porostla průměrná hruba mzda o 31 841 Kč.

To je spojené s tím že, do česka přibývá cizí společnosti které přitahují k sobě vyšším platem, samozřejmě to pobídne k zvýšení mzdy i českých firem a podniků. Tedy, provokuje se konkurence mezi podniky za odborníky.

Mezi doplňkovými důvody, které vedly k růstu mezd je:

  1. nedostatek pracovníků, které potřebují firmy;
  2. růst mzdy státních zaměstnanců a zvýšení minimální mzdy.

V jakých oborech vyrostli platy?

V jakych oborech vyrostli platy?

  • pojišťovnictví - 11,9 %;
  • služby - 10,1 %;
  • státní správa - 8,6 %;
  • telekomunikace - 8,3 %;
  • obchod - 8,3 %;
  • bezpečnost a ochrana 8,1 %;
  • kultura a umění - 8,1 %;
  • automobilový průmysl - 7,7 %.

Jestli se podívat trochu pozorněji, tak první tři kategorii mají nejvíce potřebu za poslední pět let. Tedy potřeba v odborníků vzrostla v státní správě, pojišťovnictví a službách. Také v těchto oborech vyrostly platby kvůli vysokému úrovni využití jejích produkce.

Například v pojišťovnictví každoročně přibývají pracovníci ze zahraničí - hlavně z Ukrajiny, Slovenska, Běloruska, Ruska, Kazachstánu aj. To samo sebou přivedlo k potřebě splnění zákonů o všeobecném zdravotním pojištění. Dál mnohem tyto migranti potřebují na právnické, bankovní, pojišťovací služby.


Čtěte také: Jak si zjistit, že už je čas finanční krize


Co s obchodem?

Co s obchodem?

Taky lze s výše uvedeném spojit taky nárůst na příkladě Ukrajiny, jako moc perspektivního partnera pro Českou ekonomiku. Teď uvedeme pro vás suchou statistiku:

Hlavní položky ukrajinského vývozu do ČR v roce 2017: ruda – 40,2% od celkového objemu; elektrické stroje a zařízení - 22,5%; železné kovy – 7,8%; dřevo a výrobky z dřeva – 4,1%; minerální palivo, ropa, elektřina – 3,8%; jaderné reaktory, kotly a zařízení k nim – 2,7%, polymerní materiály, plasty – 2,5%.

Hlavní položky dovozu do Ukrajiny z ČR v roce 2017: jaderné reaktory, kotly a zařízení k nim - 19,6%; prostředky pozemní dopravy – 17,7%; elektrické stroje a zařízení – 14,2%; minerální palivo, ropa a produkty jejího zpracování – 7,2%; polymerní materiály, plasty – 6,7%; výrobky z železných kovů – 2,9%; optické přístroje a pomůcky – 2,8%; ostatní hotové výrobky – 2,7%; mýdlo a ostatní organické mycí prostředky – 2,2%; farmaceutické výrobky – 2,1%.

Výše uvedena informace čerpaná z oficialního webu Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice.

Takové příklady lze uvést nejen na příkladu Ukrajiny, ale ostatních zemí.

Jako faktor zvýšení platů v obchodu je možné si zjistit zvýšení kupní síly v Čechách co přivedlo k zvýšení vnitřního obratů zboží a slůžeb.

Automobilový průmysl

Kvůli stabilně rostoucímu automobilovému průmyslu v naši zemi, je třeba si připomenout statistiku, že podle AutoSAP vzrostl o 5,8 %. Vysoká mzdová dynamika je tedy schopna přilákat další zaměstnance do rostoucího automobilového průmyslu. Kvůli vysoké existující poptavky naši produkce v zahraničí a také i domácí ekonomické podpory, zvyšujeme počet výrobků automobilů, tedy i možnosti zvýšení platů.

Kultura a umění, telekomunikace a bezpečnost

Kultura a umeni, telekomunikace a bezpecnost

Známe že v naši zemi stimulují prográmy rozvoje regionálního turizmu. Tento program především má vysoký potenciál své realizace, posiluje tendenci potřebující odborníci v zaměření regionu znalostí a historie. Proto porostla potřeba na zaměstnance v specializaci kultury a umění.

Nezůstává pozadu telekomunikace, stále roste potřeba v této sféře. Napřiklad, slušně své zaměstnance platí i centra sdílených služeb, která v současném desetiletí v Česku rychle přibývají a expandují.

Naposledí bezpečnost, jak je známo, Česká republika je jednou ze zemí EU jaka snaží posilovat svou informační bezpečnost, kyberbezpečnost apod. Proto v tomto oboru zaměstnavatele jsou připraveni platit i nadprůměrně.

Závěr

Specialisté chybějí v různých oborech a jejich nedostatek v současné samozřejmě pro vedení mnoha společností považuje za nebezpečí pro své podnikání.

Proto odsud vyplývá projev, nebo poskytnutí benefit svým zaměstnancům aby mohli udržet zaměstnance ve své společnosti. Ovšem, bitva o lidi trvá a je tvrdá.


Čtěte také: Jak si říct o vyšší mzdě

Lepší nabídky

První půjčka:
2 000 Kč - 20 000 Kč
termíny: 3 m. - 2 roky
úroková sazba: 0.16%
První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
3 000 Kč - 12 000 Kč
termíny: 3 m.
úroková sazba: 0%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím