Výpočet odstupného v roce 2019

Výpočet odstupného v roce 2019

31.01.2019

Lepší nabídky

První půjčka:
10 000 Kč - 100 000 Kč
termíny: 1-4 roky
úroková sazba: 0.08%
První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.06%

Odstupné a co pro to víme? Finrada rozhodla pro vás vysvětlit příklady jej výpočtu, s čím může být spojený a jak se správně získat odstupné.

Začneme z pojmu, odstupné jak označuje wiki slivník je peněžité plnění, jehož zaplacením dojde ke zrušení uzavřeného závazku. Zvláštní význam má odstupné v pracovněprávní oblasti, kde jde o jistou kompenzaci při rozvázání pracovního poměru.

Tedy pokud mate nejake porušení pracovní smlouvy tak si můžete získat nejakou kompenzace.

Zákonodárství pro odstupné

Zakonodarstvi pro odstupne


Čtěte také: Výpočet čisté mzdy v roce 2019


Je také důležité připomenout o vyplácení odstupného hlavně o zákonu (viz § 56 odst. 2 a § 67 pracovního práva České republiky). Je třeba vzít v úvahu, že v případě propuštění z důvodu zdravotního stavu se zaplacení řádné odměny provádí bez prodlení ve stanovené lhůtě pro vyplacení platu a výše platby se vypočítá na základě průměrného platu vašeho zaměstnance nejméně 12 měsíců.

Zaměstnavatel může tyto peníze zaplatit v den okamžitého odvolání zaměstnance nebo v jiném termínu splatnosti, ale zaměstnavatel to může provést pouze tehdy, pokud je s odpůrcem zaměstnance písemně uzavřena smlouva.

Zde je třeba pouze objasnit, že taková platba nebude provedena v případě, kdy zaměstnanec obdržel zranění z důvodu své vlastní viny (ne vinou zaměstnavatele). To znamená, že zaměstnavatel v souladu s § 367 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ČR nemá přidělené povinnosti odměňovat zaměstnance, pokud mu vznikne pracovní úraz. Závěrem odkazuji na toto ustanovení zmíněného zákona. Mluvíme o situaci, kdy zaměstnanec poruší předpisy nebo pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoli byl o tom řádně informován a zaměstnavatel jej ověřil, zda dodržuje příslušná pravidla chování na pracovišti.

Jak vypočítat odstupné

Jak vypocitat odstupne

Při vypočítání odstupného potřebujeme částku průměrné mzdy, výdělek za poslední čtvrtletí včetně různých bonusů a příplatků. Obyčejně čistá suma odstupného může být více než mzda.

Teď se podíváme na příklad. Pokud jste si získali průměrné měsíčně 18 428 Kč. Celková částka bude před zdaněním 18 428 x 3 = 55 284 Kč. Také od hrubé sumy zaplatíte daň z příjmů - 15 %. Zaměstnanec má tudíž nárok na 46 992 Kč.

Pokud si chcete obdržet odstupné z nároku při pracovním úrazu, musíte si dvanáctinásobek pruměrnou měsiční mzdu.


Čtěte také: Půjčky pro cizince s trvalým pobytem

Lepší nabídky

První půjčka:
10 000 Kč - 100 000 Kč
termíny: 1-4 roky
úroková sazba: 0.08%
První půjčka:
1 000 Kč - 15 000 Kč
termíny: 7-28 dní
úroková sazba: 1.42%-2.34%
První půjčka:
500 Kč - 9 000 Kč
termíny: 7-45 dní
úroková sazba: 0%-1.06%
Náš web používá soubory cookie, které sbírají data o návštěvách webu. Tato data nám pomáhají zlepšit bezpečnost, dostupnost a pohodlí při používání webové stránky. Prosím, obeznamte se s základními ustanovení o cookies a souhlaste s jejich použitím. Můžete blokovat a odmítat soubory cookies, které nainstalovaní na vašem počítači, pomocí nastavení parametrů prohlížeče.
Souhlasím